Biotechnologia - teraźniejszość i przyszłość


Artykuł nawiązuje do biotechnologii

Superdrzewa

Amerykańska firma ArborGen pracuje nad stworzeniem superdrzew, których geny zostały zaprogramowane tak, by drzewa rosły szybciej, produkowały więcej lasu na mniejszej powierzchni, i były łatwiejsze w przetworzeniu. Takie drzewa mogłyby być przetworzone na papier lub alkohol etylowy - biopaliwo. ArborGen jest wspólnym przedsięwzięciem trzech przedsiębiorstw: International Paper, MeadWestvaco i Rubicon.
W ubiegłym roku, przedsiębiorstwo zaczęło sprzedawać swoim klientom swój pierwszy handlowy produkt, sadzonki sosny taeda (Pinus taeda L.), które dają od 30 do 40 procent więcej materiału drzewnego niż naturalne sosny (sosny taeda stanowią około 50% drzewostanu sosnowego obszaru USA). Nie są to jednak modyfikowane genetycznie sosny. Są to sklonowane okazy roślin wybranych w drodze selekcji (prosty kształt, mniej gałęzi, szybszy wzrost).

ArborGen pracuje też nad mrozoodpornymi odmianami eukaliptusa oraz odmianami z mniejszą ilością ligniny - w ten sposób oszczędza się chemikalia i energię potrzebną do usunięcia ligniny w procesie produkcji papieru. W planach firmy jest też szybkorosnąca odmiana osiki (Populus tremula).

Zobacz aktualne tematy na forum przyrodniczym

    Nie mozna połączyć się z adresem: http://www.forum.biolog.pl/rss6.php.

Studia biotechnologiczne

Biotechnologia łączy w sobie elementy wielu różnych, bardzo ciekawych dyscyplin naukowych. Ta interdyscyplinarna nauka bazuje na odkryciach i badaniach biologii molekularnej, genetyki, mikrobiologii przemysłowej, ochrony środowiska, farmacji. Kierunek "biotechnologia" nie należy do łatwych. Absolwenci znajdą pracę w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym, spożywczym, laboratoriach. Sprawdź gdzie można studiować biotechnologię! Przewodnik po studiach przyrodniczych